نوشته‌ها

امنیت JWT بخش سوم – ادامه حملات شناخته شده JWT

در بخش دوم دو نمونه از حملات شناخته شده JWT معرفی گردید. در این بخش سایر حملات مطرح در خصوص JWT بحث خواهد شد.

فرضیات نادرست در صحت‌سنجی رمزگذاری/امضای پشته‌ای

عملیات امضا از دستکاری غیرمجاز محافظت می‌کنند. به عبارت دیگر، علیرغم اینکه، داده‌ها همچنان قابل خواندن می‌باشند، با این وجود قابل تغییر نبوده و هرگونه تغییر در داده‌ها منجر به نامعتبر بودن امضا خواهد شد. در مقابل، عملیات رمزگذاری، داده‌ها را برای موجوریت‌هایی که کلید خصوصی را دارا نمی‌باشند، قابل خواندن نیست. برای بسیاری از برنامه‌ها، امضا به تنهایی کافی می‌باشد. با این حال، برای داده‌های حساس، ممکن است رمزگذاری مورد نیاز باشد. JWT‌ها از هر دو عملیات فوق پشتیبانی می‌نماید.

بسیاری به اشتباه تصور می‌نمایند که رمزگذاری در مقابل دستکاری و تغییر داده نیز محافظت می‌کند. منطق این فرض به این صورت می‌باشد که “اگر داده‌ها قابل خواندن نباشند، چگونه یک مهاجم می‌تواند آنها را به نفع خود تغییر دهد؟”. متأسفانه، این تصور غلط، مهاجمان و همچنین دانش آنها از الگوریتم‌های درگیر در این فرآیند را دست کم می‌گیرد.

برخی از الگوریتم‌های رمزگذاری/رمزگشایی صرف نظر از اعتبار داده‌های ورودی به آنها، خروجی را تولید می‌کنند. به عبارت دیگر، حتی اگر داده‌های رمزگذاری شده تغییر یابند، باز هم الگوریتم رمزگشایی یک رشته‌ای را به عنوان خروجی ایجاد خواهد نمود. تغییر کورکورانه داده‌ها معمولاً خروجی غیر قابل مصرف تولید می‌کند. اما برای یک فرد مهاجم، این امر ممکن است برای دسترسی به سیستم کافی باشد. به عنوان مثال، JWT زیر را در نظر بگیرید:

{
"sub": "joe",
"admin": false
}

همانطور که مشاهده می‌شود، “admin” یک مقدار boolean است. اگر مهاجمان بتوانند به گونه‌ای تغییر در داده‌های رمزگشایی شده ایجاد کنند که منجر به تغییر آن مقدار boolean شود، ممکن است منجر به انجام موفقیت آمیز حمله ارتقای دسترسی گردد. به طور دقیقتر، مهاجمی که دارای زمان کافی می‌باشند، می‌توانند به دفعات داده‌های رمزگذاری شده را دستکاری نمایند تا به نتیجه مطلوب برسند.

به همین دلیل، الگوریتم‌های JSON فقط الگوریتم‌های رمزگذاری را که شامل تأیید صحت  داده نیز می‌باشند، تعریف می‌کنند. به عبارت دیگر، تا زمانی که الگوریتم رمزگذاری یکی از الگوریتم‌های تایید شده توسط JWA  باشد، نیازی به قرار دادن یک JWT رمز شده بر روی JWT امضا شده (بصورت پشته‌ای) نمی‌باشد. اما در صورتیکه از یک الگوریتم غیر استاندارد برای رمزگذاری استفاده شود، باید اطمینان حاصل گردد که صحت داده‌ها توسط آن الگوریتم فراهم می‌شود، در غیر اینصورت باید به منظور تضمین صحت داده، از JWT امضا شده به عنوان درونی‌ترین JWT (پشته‌ای) استفاده شود. JWT‌های تو در تو[۱] همچنین ممکن است در زمان ارسال توکن‌ها به یک سیستم طرف ثالث[۲] نیز مورد استفاده قرار گیرد.

اشتباه رایج در این سناریوها مربوط به اعتبارسنجی JWT است. به منظور حصول اطمینان از حفظ صحت داده‌ها و رمزگشایی صحیح داده‌ها، بایستی به ازای تمام لایه‌های JWT، کلیه اعتبارسنجی‌های مربوط به الگوریتم‌های مربوطه انجام شود. به عبارت دیگر، حتی اگر خارجی‌ترین JWT، با موفقیت رمزگشایی و اعتبارسنجی گردد، همچنان لازم است که JWT‌های درونی نیز اعتبارسنجی (یا رمزگشایی) شوند. عدم انجام این کار، به ویژه در مورد JWT رمزگذاری شده خارجی که حاوی یک JWT داخلی امضا شده است، می‌تواند منجر به استفاده از داده‌های اعتبارسنجی نشده شود که می‌تواند منجر به بروز آسیب‌پذیری‌های متعددی گردد.

۱-۳  حمله جایگزینی[۳]

حملات جایگزینی یک کلاس از حملات است که در آن یک مهاجم موفق می‌شود حداقل دو توکن مختلف را دریافت نموده و سپس یک یا هر دو این توکن‌ها را برای اهدافی غیر از آنچه برای آنها در نظر گرفته شده، استفاده کند. حمله جایگزینی به دو نوع مختلف می‌باشد: ۱) گیرنده[۴] یکسان و ۲) گیرنده متفاوت.

۱-۳-۱  گیرنده متفاوت

حملات گیرنده‌های مختلف بدین صورت می‌باشد که توکن در نظر گرفته شده برای یک گیرنده به گیرنده دیگری ارسال می‌گردد. فرض کنید یک سرور Authorization وجود دارد که برای سرویس طرف ثالث، توکن صادر می‌کند. توکن مذکور، یک Jwt امضاء شده به شکل زیر است.

{
"sub": "joe",
"role": "admin"
}

این توکن می‌تواند در APIها برای انجام عملیاتی که نیاز به احراز هویت دارند مورد استفاده قرار گیرد. در این توکن، کاربر joe دارای سطح دسترسی admin می‌باشد. با این وجود، این توکن دارای مشکل می‌باشد. به عبارت دقیقتر، صادر کننده و گیرنده توکن مشخص نیست. در صورتیکه این توکن توسط گیرنده‌ دیگری (غیر از گیرنده اصلی) دریافت شده و تنها به اعتبارسنجی امضا اکتفا نماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرض کنید کاربر joe در پایگاه داده آن سرویس هم به عنوان نام کاربری مجاز وجود داشته باشد. در این شرایط، مهاجم می‌تواند همین توکن را به آن گیرنده (سرویس) دیگر ارسال نموده و دسترسی admin را بدست آورد!

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌شود، یک توکن توسط سرور Authorization به منظور احراز هویت و مجازشماری در سرور Org.1، ایجاد و به کاربر ارسال شده است. اما به دلیل اینکه گیرنده یا فرستنده در این توکن تعیین نشده است، فرد مهاجم از آن برای سوء استفاده از سرور org.2 استفاده می‌نماید.

برای جلوگیری از این حملات، اعتبارسنجی توکن باید به کلیدها یا Claimهای منحصر به فرد و به ازای هر سرویس متکی باشد. به عنوان مثال، این توکن می‌تواند شامل یک Claim با عنوان aud باشد که مخاطب مورد نظر را مشخص می‌کند. به این ترتیب، حتی اگر امضا معتبر باشد، توکن مذکور را نمی‌توان در سایر سرویس‌ها مورد استفاده قرار داد.

۱-۳-۲  گیرنده یکسان

این حمله مشابه حمله قبلی است با این تفاوت که در این مورد، گیرنده‌ یکسان می‌باشد. آنچه در این حالت تغییر می‌کند این است که مهاجم توکن را به جای سرویس مورد نظر (در همان شرکت یا ارائه دهنده خدمات) به سرویس دیگری می‌فرستد. توکن زیر را در نظر بگیرید.

{
"sub": "joe",
"perms": "write",
"aud": "cool-company/user-database",
"iss": "cool-company"
}

این توکن نسبت به توکن قبلی بسیار امن‌تر به نظر می‌رسداین توکن حاوی Claimهای صادرکننده (iss)، مخاطبان (aud) و مجوز (perms) می‌باشد. APIی که این توکن برای آن صادر شده است، همه این موارد را به همراه امضای توکن بررسی می‌نماید. به این ترتیب، حتی اگر مهاجمان موفق شوند توکنی را که با همان کلید امضا شده به دست آورند، نمی‌توانند از آن برای کار با سرویسی که برای آن در نظر گرفته نشده است، استفاده کنند.

فرض کنید شرکت cool-company سرویس‌های عمومی دیگری نیز دارد. یکی از این سرویس‌ها، سرویس cool-company/item-database می‌باشد که اخیرا به گونه‌ای تنظیم شده است که امضای توکن و Claimها بررسی نماید. با این حال، تیم مسئول به‌روزرسانی اشتباهی مرتکب شده و aud را به درستی اعتبارسنجی نمی‌نمایند. به عبارت دیگر، به جای بررسی کامل و دقیق مقدار aud، تنها به وجود عبارت cool-company اکتفا شده است. در این شرایط، توکنی که برای سرویس دیگر شرکت (cool-company/user-database) ایجاد و منتشر شده است، می‌تواند در اعتبارسنجی سرویس cool-company/item-database نیز با موفقیت مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر، مهاجمان می‌توانند از توکن در نظر گرفته شده برای سرویس user-database به منظور احراز هویت و مجازشماری برای سرویس item-database نیز استفاده کنند.


[۱] Nested

[۲] ۳rd Party

[۳] Substitution

[۴] Repicient

تدوین: امیر حسین بابایی

کنترل های امنیتی CIS نسخه ۸

CIS Controls version 8

CIS Controls (که پیش تر با نام Critical Security Controls شناخته می شد) مجموعه ایی از اقدامات و کنترل های پیشنهادی برای دفاع سایبری و امن سازی می باشد که روش های خاص و قابل اجرا به منظور جلوگیری از وقوع گسترده ترین و خطرناک ترین حملات ارائه می نماید.

نسخه ۸ از CIS Controls در ۱۸ مه ۲۰۲۱ (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰) ارائه گردید که تغییرات آن نسبت به نسخه قبل در شکل زیر نشان داده شده است.

 در ادامه به تشریح ۴ کنترل نخست از نسخه ۸ کنترل های CIS پرداخته شده است:

 • کنترل شماره ۱ – فهرست موجودی و کنترل دارایی های سازمانی

کلیه دارایی های متصل به زیرساخت سازمان (شامل تجهیزات مورد استفاده توسط کاربر نهایی از جمله تجهیزات قابل حمل و سیار، تجهیزات شبکه، دستگاه های غیرمحاسباتی/اینترنت اشیا (IOT) و سرورها) و همچنین دارایی  های موجود در محیط ابری می بایست از سوی مدیران و افراد مربوطه، به منظور شناسایی کلیه دارایی های سازمانی که نیاز به پایش و محافظت دارند،  به صورت فعالانه مدیریت گردند. شایان ذکر است اتصال این دارایی ها به زیرساخت سازمان می تواند به صورت فیزیکی، مجازی، از راه دور و یا از طریق سرویس های ابری انجام پذیرد. همچنین سازمان ها می بایست از این موضوع مطلع باشند که کنترل بر روی دارایی ها با هدف نظارت بر امنیت دارایی ها، واکنش به رویدادها و رخدادهای امنیت سایبری، پشتیبان گیری و بازیابی سیستم ها صورت می پذیرد.

همچنین به منظور پیشگیری از نفوذ مهاجمین، لازم و ضروری است پیکربندی تجهیزات شبکه و سیستم های رایانه ای به درستی انجام گیرد. درهمین راستا بایستی سیستم مدیریت رخداد و حوادث و همچنین سامانه ثبت لاگ در سازمان فعال و به روز باشند.

یکی دیگر از تهدیدات و چالش هایی که اکثر سازمان ها با آن مواجه هستند، ورود تجهیزات غیرمجاز و همچنین دستگاه های قابل حمل کارکنان (از قبیل لپ تاپ، هارد اکسترنال و حافظه فلش) به سازمان می باشد که همین امر می تواند برای سازمان مخاطرات امنیتی جدی به همراه داشته باشد. از این رو می بایست تمهیداتی برای مقابله با این مخاطره در سازمان، از سوی مدیران اندیشیده شود. برای رعایت این کنترل امنیتی بایستی موارد زیر پیاده سازی شوند:

 1. فهرست اموال دقیق، کامل و به روزی از دارایی های سازمان ایجاد و از آن نگهداری گردد.
 2. فرآیند و روالی برای بررسی و رسیدگی به دارایی های غیر مجاز در سازمان به صورت دوره ای در نظر گرفته شود. بر اساس این روال ممکن است سازمان در مواجهه با دارایی غیرمجاز اقدام به حذف آن از شبکه سازمان، جلوگیری از اتصال راه دور آن به شبکه یا قرنطینه آن نماید.
 3. از ابزارهای پویشگر فعال (Active)  برای کشف و شناسایی دارایی های متصل به شبکه سازمانی استفاده گردد. این ابزارها باید به نوعی پیکربندی شود که به صورت روزانه یا در فاصله های زمانی کمتر اجرا گردد.
 4. برای به روز رسانی لیست دارایی های سازمان، از رویدادنگاری DHCP بر روی تمامی سرورهای DHCP یا ابزارهای مدیریت آدرس IP به صورت هفتگی یا به طور مکرر استفاده نمایید.
 5. از ابزارهای پویشگر غیرفعال (Passive) برای کشف و شناسایی دارایی های متصل به شبکه سازمان استفاده نمایید.

کنترل شماره ۲ – فهرست موجودی و کنترل دارایی های نرم افزاری

این دارایی ها شامل سیستم عامل ها و نرم افزارهای مورد استفاده در شبکه می باشند. مدیران و افراد مربوطه بایستی بر روی نصب و اجرای نرم افزارها نظارت کرده و از نصب و اجرای نرم افزارهای غیرمجاز و مخرب جلوگیری کنند.

فهرست موجودی دارایی های نرم افزاری با هدف پیشگیری از حملات تهیه می گردد. مهاجمین به طور مداوم سازمان های مختلف را مورد هدف قرار می دهند که یکی از راه های نفوذ، سوء استفاده از آسیب پذیری های موجود در نرم افزار مورد استفاده سازمان می باشد. به عنوان مثال، اگر یک کاربر وارد یک وب سایت شده و فایلی مخرب از آن دانلود کند و بر روی سیستم خود نصب و اجرا نماید، مهاجم می تواند با استفاده از آن فایل مخرب اقدام به ایجاد در پشتی (Backdoor) نموده و در ادامه پس از نفوذ به سیستم کاربر به تمامی سیستم ها، سرورها و تجهیزات سازمان نفوذ کند.

راه حل این موضوع کنترل و نظارت بر روی دارایی‌های نرم افزاری و به روزرسانی نرم افزارها و اعمال وصله های امنیتی مربوط به آنها می باشد. برای رعایت این کنترل امنیتی بایستی موارد زیر پیاده سازی شوند:

 1. فهرست اموال دقیق، کامل و به روزی از دارایی های نرم افزاری سازمان ایجاد و از آن نگهداری گردد.
 2. اطمینان حاصل گردد که نرم افزارهای مورد استفاده در سازمان، مجاز و قابل پشتیبانی هستند.
 3. به دارایی های نرم افزاری غیر مجاز که می توانند خطر ساز باشند، بررسی و رسیدگی شود. اطمینان حاصل گردد که نرم افزار غیرمجاز یا از دارایی های شرکت حذف شده یا در صورت نیاز به استفاده، یک مجوز استثنای مکتوب داشته باشد.
 4. در صورت امکان از ابزارهای خودکار برای کشف و مستندسازی نرم افزارهای نصب شده در سازمان استفاده شود.
 5. فهرستی از نرم افزارهای مجاز که قابل استفاده و اجرا برای کاربران در سازمان می باشند، ایجاد گردد.
 6. فهرستی از کتابخانه ها و فایل های مجاز که قابل استفاده و اجرا برای کاربران در سازمان می باشند، ایجاد گردد.
 7. فهرستی از script های مجاز که قابل استفاده و اجرا برای کاربران در سازمان می باشند، ایجاد گردد.

کنترل شماره ۳ – حفاظت از داده های سازمان

حفاظت از داده ها شامل بخش هایی از قبیل شناسایی، طبقه بندی، کنترل و نگهداری ایمن داده ها می شود. امروزه حفاظت از داده ها به امری مهم تبدیل شده است، این داده ها می تواند اطلاعات ثبتی سازمان، اطلاعات مالی، اطلاعات پرسنل، اطلاعات مشتریان و غیره باشد که مهاجمین با نفوذ به شبکه ی سازمان، قصد تخریب یا استخراج این اطلاعات را دارند.

بایستی در سازمان تمامی عملیات انتقال و ذخیره سازی داده ها از سوی مدیران و افراد مربوطه مورد پایش قرار گیرد و داده ها در تمامی این موارد به صورت رمزنگاری شده و مبهم باشند. از دیگر وظایف مدیران سازمان، نظارت بر روی ترافیک داخلی شبکه می باشد تا در هنگام نفوذ و استخراج داده توسط مهاجمین، از آن مطلع و از انجام آن جلوگیری کنند. همچنین مدیران سازمان می بایست از این موضوع باید آگاه باشند که نشت اطلاعات در بعضی از مواقع، توسط خود پرسنل سازمان و با استفاده از تجهیزات قابل حمل از قبیل حافظه فلش صورت می پذیرد. برای رعایت این کنترل امنیتی بایستی موارد زیر پیاده سازی شوند:

 1. فرآیند و روالی برای مدیریت و حفاظت از داده ها در سازمان پیاده سازی و اجرا گردد.
 2. فهرست اموال دقیق، کامل و به روزی از داده های سازمان را ایجاد و از آن ها نگهداری کنید.
 3. پیکربندی کنترل دسترسی و لیست دسترسی افراد به داده ها براساس نیاز میزان نیاز هر کاربر به اطلاعات صورت پذیرد.
 4. مدیریت و حفاظت از داده ها می بایست براساس روال مدیریت داده های سازمان انجام پذیرد.
 5. استفاده از راهکار امن برای امحا داده ها و اطلاعات تا نشت اطلاعاتی صورت نگیرد.
 6. می بایست داده های حساس بر روی دستگاه کاربر نهایی رمزنگاری گردد.
 7. یک رویه و قالب طبقه بندی داده برای سازمان خود ایجاد و نگهداری کنید. سازمان ها ممکن است از برچسب هایی نظیر “حساس” ، “محرمانه” و “عمومی” برای طبقه بندی داده های خود استفاده کنند.
 8. جریان داده در سازمان را مستند نمایید. مستندات جریان داده شامل جریان های داده ارائه دهنده خدمات بوده و  می بایست مبتنی بر فرآیند مدیریت داده های سازمان باشد.
 9. کلیه اطلاعات موجود بر روی تجهیزات قابل حمل به مانند USB می بایست رمزگذاری گردد.
 10. در هنگام انتقال اطلاعات حساس می بایست کلیه اطلاعات با استفاده از پروتکل های امن به مانند SSL/TLS وSSH رمزگذاری گردد.
 11. داده ها بایستی در حالت بلا استفاده یا استراحت نیز بر روی سرورها، برنامه ها و پایگاه های داده به صورت رمزگذاری شده باشند.
 12. پردازش و ذخیره سازی داده ها را براساس حساسیت داده ها تقسیم بندی نموده و داده های حساس سازمان را بر روی دارایی های با حساسیت پایین تر سازمان پردازش و ذخیره سازی ننمایید.
 13. از راهکارهای خودکار پیشگیری از دست دادن داده ها (DLP) برای شناسایی کلیه داده های حساس ذخیره شده، پردازش شده یا منتقل شده از طرق دارایی های سازمان استفاده نمایید.
 14. لاگ های مربوط به دسترسی و تغییرات در داده های حساس سازمان را ثبت و پایش نمایید.

کنترل شماره۴ – پیکربندی امن دارایی های سازمانی و نرم افزار ها

 طبق توضیحات بیان شده در کنترل های پیشین، دارایی های سازمانی شامل دستگاه های مورد استفاده کاربر نظیر رایانه، موبایل و دارایی های دیگری به مانند سرورها و تجهیزات شبکه و همچنین تجهیزات اینترنت اشیا (IOT) می شوند و دارایی های نرم افزاری شامل سیستم عامل ها و نرم افزارهای مورد استفاده در شبکه می باشند. موضوع این کنترل پیکربندی امن و صحیح این دو نوع از دارایی سازمان می باشد.

طبق بررسی های انجام شده، تقریبا تمامی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات و تجهیزات در حوزه ی فناوری اطلاعات محصولات و تجهیزات خود را در قالب تنظیمات پیش فرض به مشتریان ارائه می نمایند که این کار معمولا با هدف سهولت کاربران صورت می پذیرد. تنظیمات پیش فرض عموما شامل سرویس ها و پورت های باز، حساب های کاربری یا رمز های عبور پیش فرض، تنظیمات DNS از قبل پیکربندی شده، پروتکل های قدیمی و آسیب پذیر و نصب نرم افزار های غیر ضروری می باشد که همین امر موجب بروز آسیب پذیری متعدد بر روی محصولات شده و مهاجمین با بهره برداری و سوءاستفاده از این تنظیمات پیش فرض اقدام به نفوذ و دسترسی به سیستم ها و سرورهای سازمان می کنند.

از این قبیل مشکلات در سازمان ها و سازمان های خدمات دهنده سرویس نیز رخ می دهد برای مثال بسیاری از شرکت های ارائه دهنده خدمات ابری ممکن است در ارائه خدمات خود اشتباهاتی به مانند حساب یا گذر واژه پیش فرض، دسترسی نامحدود و سرویس هایی با پیکربندی پیش فرض در ارائه خدمات انجام دهند که مخاطراتی برای سازمان های دریافت کننده خدمات به همراه دارد.

برای جلوگیری از بروز این مخاطرات، مدیران و افراد مربوطه بایستی پیکربندی امن و صحیح دارایی های سازمانی و نرم افزاری و بروز رسانی آنها را به صورت مداوم و دوره ایی انجام دهند. برای رعایت این کنترل امنیتی بایستی موارد زیر پیاده سازی شوند:

 1. فرآیند و روالی برای پیکربندی امن و صحیح دارایی ها در سازمان پیاده سازی و اجرا گردد.
 2. فرآیند و روالی برای پیکربندی امن و صحیح برای زیرساخت شبکه در سازمان پیاده سازی و اجرا گردد.
 3. برای کلیه دارایی های سازمان خط مشی قفل خودکار و انقضای نشست کاربران در صورت عدم فعالیت آن ها در مدت زمانی مشخص به مانند بیش از ۱۰ الی ۱۵ دقیقه فعال گردد.
 4. فایروال را بر روی سرورها (در صورت پشتیبانی) پیاده سازی، پیکربندی و مدیریت نمایید.
 5. فایروال را بر روی تجهیزات کاربران نهایی پیاده سازی، پیکربندی و مدیریت نمایید.
 6. از پروتکل های امن شبکه به مانند HTTPS و SSH برای مدیریت از راه دور دارایی‌ها استفاده نمایید.
 7. کلیه حساب های کاربری پیش فرض مدیریت (برای مثال حذف و یا غیرفعال کردن حساب ها) گردد.
 8. سرویس ها و نرم افزارهای بلا استفاده در سازمان و شبکه را حذف و غیرفعال نمایید.
 9. سرورهای  DNSمورد اعتماد و معتبر را بر روی دارایی های سازمان پیکربندی نمایید.
 10. خط مشی قفل خودکار را بر روی تجهیزات قابل حمل کاربران نهایی (به مانند USB) اعمال نمایید.
 11. قابلیت حذف از راه دور اطلاعات را بر روی تجهیزات قابل حمل کاربران نهایی (به مانند گوشی های موبایل) را فعال نمایید تا در صورت سرقت این تجهیزات امکان امحا از راه دور اطلاعات سازمانی موجود بر روی این تجهیزات میسر باشد.
 12. فضای کاری و حساب کاربری مجزایی برای دسترسی به اطلاعات سازمانی بر روی تلفن همراه کاربران (در صورت پشتیبانی) ایجاد نمایید. برای این منظور می توان از Apple® Configuration Profile  یا  Android™ Work Profileبرای جداسازی برنامه ها و داده های سازمانی از برنامه ها و داده های شخصی استفاده کرد.

تدوین: مهندس امین اسفندیاری

در بخش های آتی موارد باقی مانده از کنترل های امنیتی CIS بررسی خواهد شد.