دوره پدافند زیستی

اطلاعات مربوط به دوره پدافند زیستی، در این صفحه بروزرسانی می شود. خواهشمند است از لینک های زیر فایل های مربوطه را دانلود نمایید.

رمز فایل ها توسط سازمان، اطلاع رسانی می گردد.

فیلم های آموزشی دوره، از لینک زیر قابل دسترس می باشند.

(لینک فیلم های آموزشی بزودی قرار داده می شود)

در خصوص آزمون دوره، فراگیران محترم می توانند از طریق لینک زیر اقدام به پاسخدهی نمایند.

https://survey.porsline.ir/s/HGljSlM/