دوره های SANS

موسسه SANS در سال ۱۹۸۹ به عنوان يک مجموعه آموزشي و تحقيقاتي ايجاد گرديد. SANS در حـال حاضر يکي از معتبرترين و بزرگترين مراکز آموزشي دوره هاي امنيت سايبري در دنيا مي باشد.

موسسه SANS دوره هاي خود را در گرايش هاي مختلف اعـم از تست نفوذ، جرائم رايانه اي، امنيت شبکه و بازرسي سيستم ها ارائه مي دهد. برخي از مـدارک ايـن موسسه را GIAC صـادر مي کند. مجله معتبر SC Magazine به صورت مستمر برنامه هاي آموزش امنيــت اطلاعــات مــوسسه SANS را به عنـوان بهترين موسسه آموزشي به رسميت شناخته است. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره ها از سایت کلیک (www.Clickpro.ir)  بازدید بفرمایید.

 • Memory Forensics In-Depth

  فارنزیک حافظه در عمق

 • Advanced Network Forensics and Analysis

  تحلیل وفارنزیک پیشرفته شبکه

 • Cyber Threat Intelligence

  تهدیدات سرویس های اطلاعاتی فضای سایبری

 • Advanced Smartphone Forensics

  فارنزیک پیشرفته گوشی های هوشمند

 • Reverse-Engineering Malware: Malware Analysis Tools and Techniques

  مهندسی معکوس بدافزار: تحلیل بدافزارها و ابزارها

 • Technical Communication and Presentation Skills for Security Professionals

 • SANS Training Program for CISSP® Certification

  برنامه آموزشی برای مدرک CISSP

 • A Practical Introduction to Cyber Security Risk Management

  مقدمه کاربردی به مدیریت ریسک امنیت فضای سایبری

 • Securing The Human: How to Build, Maintain and Measure a High-Impact Awareness Program

  امن سازی افراد: چگونگی ایجاد، حفظ و سنجش یک برنامه آگاهی رسانی با تاثیر بالا

 • SANS Security Leadership Essentials For Managers with Knowledge Compression™

  ملزومات رهبری امنیت برای مدیران

 • IT Security Strategic Planning, Policy, and Leadership

  طراحی استراتژیک، سیاست گذاری و رهبری امنیت IT

 • Managing Security Operations: Detection, Response, and Intelligence

 • IT Project Management, Effective Communication, and PMP® Exam Prep

 • Incident Response Team Management

  مدیریت تیم پاسخ گویی به رخداد

 • Defending Web Applications Security Essentials

  ملزومات امنیت برنامه کاربردی تحت وب

 • Defending Mobile Applications Security Essentials

  ملزومات امنیت برنامه کاربردی موبایل

 • Secure DevOps: A Practical Introduction

 • Secure DevOps and Cloud Application Security

 • Secure Coding in Java/JEE: Developing Defensible Applications

 • ++Secure Coding in C & C

 • Auditing & Monitoring Networks, Perimeters & Systems

  ممیزی و پایش شبکه، محیط و سیستم ها

 • ICS/SCADA Security Essentials

  ملزومات امنیت ICS/SCADA

 • ICS Active Defense and Incident Response

  دفاع فعال و پاسخگویی به رخداد ICS

 • Hacker Guard: Threat Update

 • Compliance Training and Securing the Human

 • Security Awareness Training for Electric Entities

  آموزش آگاهی رسانی امنیتی برای نهاد های الکترونیکی

 • Special for HIMSS: Implementing Healthcare Cyber-Hygiene with the Critical Security Controls

 • Introduction to Malware Analysis: Hands-on and Technical

  مقدمه ای بر تحلیل بدافزار: بصورت فنی و عملی

 • Lethal Threat Hunting and Incident Response Techniques

  تکنیک های پاسخگویی به رخداد و تهدیدات جدی

 • Physical Penetration Testing

  تست نفوذ فیزیکی

 • Assessing and Exploiting Control Systems

 • Critical Infrastructure and Control System Cybersecurity

  زیرساخت حیاتی و فضای سایبری سیستم های کنترلی

 • Health Care Security Essentials

  ملزومات امنیت سلامت

 • Physical Security Specialist - Full Comprehensive Edition

  متخصص امنیت فیزیکی

 • Physical Access Control Systems: Elements of Design, Offense, and Defense

 • Computing & Technology Essentials

  ملزومات تکنولوژی و پردازش

 • Intro to Information Security

  مقدمه ای بر امنیت اطلاعات

 • Security Essentials Bootcamp Style

  کارگاه ملزومات امنیت

 • Critical Security Controls: Planning, Implementing, and Auditing

  کنترل های کلیدی امنیت: طراحی، پیاده سازی و ممیزی

 • Enterprise Threat and Vulnerability Assessment

  ارزیابی آسیب پذیری و تهدیدات سازمانی

 • Top 4 Mitigation Strategies: Implementing & Auditing

  ۴ استراتژی برترکاهش ریسک: پیاده سازی و ممیزی

 • Advanced Security Essentials - Enterprise Defender

  ملزومات امنیت پیشرفته – کارشناس دفاع سازمانی

 • Intrusion Detection In-Depth

  تشخیص نفوذ در عمق

 • Hacker Tools, Techniques, Exploits, and Incident Handling

  ابزارهای هک، تکنیک ها، اکسپلویت ها و رسیدگی به رخداد

 • Securing Windows and PowerShell Automation

  امن سازی ویندوز و خودکارسازی PowerShell

 • Securing Linux/Unix

  امن سازی لینوکس/یونیکس

 • Continuous Monitoring and Security Operations

  پایش پیوسته و عملیات های امنیتی

 • Cloud Security Fundamentals

  اصول امنیت رایانش ابری

 • Web App Penetration Testing and Ethical Hacking

  تست نفوذ برنامه کاربردی وب و هک اخلاقی

 • Cloud Security Architecture and Operations

  معماری و عملیات های امنیت رایانش ابری

 • IPv6 Essentials

  ملزومات IPv6

 • Active Defense, Offensive Countermeasures and Cyber Deception

  دفاع فعال، راه های مقابله با تهاجمی و فریبکاری های سایبری

 • SIEM with Tactical Analytics

  SIEM با تحلیل تاکتیکی

 • Network Penetration Testing and Ethical Hacking

  تست نفوذ شبکه و هک اخلاقی

 • Immersive Hands-on Hacking Techniques

  تکنیک های هک عملی

 • CyberCity Hands-on Kinetic Cyber Range Exercise

 • Red Team Operations and Threat Emulation

  شبیه سازی تهدیدات و تیم قرمز

 • Implementing and Auditing the Critical Security Controls - In-Depth

  پیاده سازی و ممیزی کنترل های کلیدی امنیت – در عمق

 • Social Engineering for Penetration Testers

  مهندسی اجتماعی برای ارزیابی تست نفوذ

 • Automating Information Security with Python

  امنیت اطلاعات خودکار با پایتون

 • Mobile Device Security and Ethical Hacking

  امنیت دستگاه های موبایل و هک قانونمند

 • Virtualization and Software-Defined Security

 • Metasploit Kung Fu for Enterprise Pen Testing

  ارزیابی تست نفوذ سازمانی – متاسپلویت کونگ فو

 • Defeating Advanced Adversaries - Implementing Kill Chain Defenses

 • Wireless Ethical Hacking, Penetration Testing, and Defenses

  هک قانونمند شبکه های بی سیم، تست نفوذ و دفاع

 • Advanced Web App Penetration Testing, Ethical Hacking, and Exploitation Techniques

  تست نفوذ برنامه کاربردی وب پیشرفته، هک اخلاقی و تکنیک های سوء استفاده

 • Advanced Penetration Testing, Exploit Writing, and Ethical Hacking

  تست نفوذ پیشرفته، اکسپویت نویسی پیشرفته و هک قانومند

 • Advanced Exploit Development for Penetration Testers

 • Windows Forensic Analysis

  تحلیل فارنزیک ویندوز

 • Advanced Digital Forensics, Incident Response, and Threat Hunting

  فارنزیک دیجیتال پیشرفته، پاسخگویی به رخداد و تهدیدات

 • Mac Forensic Analysis

  تحلیل فارنزیک Mac

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت مهندسی اوژن تدبیر پارس می باشد.