دوره آموزشی پدافند سایبری

دوره پدافند سایبری

خواهشمند است از لینک زیر فایل های مربوطه را دانلود نمایید.

رمز فایل توسط سازمان، اطلاع رسانی می گردد.

در خصوص آزمون دوره، فراگیران محترم می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند.

https://survey.porsline.ir/s/dffEPTp/