عناوین مختلف سازمان های CSIRT

در طی سال‌ها، انواع نام‌ها و عناوین به سازمان‌های CSIRT داده شده است.

این عناوین عبارتند از:
• CSIRT: تیم واکنش به رخدادهای امنیتی رایانه‌ای

• CSIRC: قابلیت یا مرکز واکنش به رخدادهای امنیتی رایانه‌ای

• CIRC: قابلیت یا مرکز واکنش به رخدادهای رایانه‌ای

• CIRT: تیم واکنش به رخدادهای رایانه‌ای

• IHT: تیم رسیدگی به رخدادها

• IRC: مرکز واکنش به رخدادها یا قابلیت واکنش به رخدادها

• IRT: تیم واکنش به رخدادها

• SERT: تیم واکنش به فوریت‌های امنیتی

• SIRT: تیم واکنش به رخدادهای امنیتی

. ERC: تیم پاسخگویی فوری

. ERT: توانایی پاسخگویی فوری

برخی تیم‌ها بسته به ساختار سازمان، عنوان و حوزه اختیارات گسترده‌تری دارند که از جمله آنها می‌توان به تیم امنیت، تیم مدیریت بحران یا حتی تیم استقامت اشاره کرد.
CERT نام دیگری است که توسط سازمان‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به خصوص در کشورهایی که قابلیت هماهنگی مدیریت متمرکز رخدادها را راه‌اندازی کرده‌اند. CERT نشان خدماتی ثبت‌شده‌ای از دانشگاه کارنگی ملون است که توسط مؤسسه مهندسی نرم‌افزار (SEI) استفاده شده و در ارتباط با مرکز هماهنگی CERT (CERT/CC) آن قرار دارد. CERT/CC به منظور ارائه خدمات واکنش به رخداد به قربانیان حملات، اعلام هشدار در رابطه با آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدها و ارائه اطلاعات دیگر برای کمک به بهبود امنیت شبکه و رایانه، به مطالعه در حوزه امنیت رایانه و شبکه می‌پردازد. به علاوه، این دانشگاه نشان تجارتی CERT را برای دیگر تیم واکنش به رخدادهای امنیتی رایانه‌ای نیز صادر می‌کند.
اما همه این عناوین به سازمان‌های مشابهی اشاره دارند. سازمان‌هایی که برای مشتریانی تعریف‌شده، خدمات و پشتیبانی مرتبط با جلوگیری، رسیدگی و واکنش به رخدادهای امنیتی رایانه‌ای ارائه می‌دهند. اگرچه ممکن است هدف و ساختار این سازمان‌ها متفاوت باشد، اما برای تشخیص، تحلیل و فرونشاندن رخدادهای امنیتی رایانه‌ای از کارکردهای مشابهی برخوردارند. این مسئله، محافظت از دارایی‌ها و داده‌های حیاتی کسب‌وکار و همچنین رسیدگی به رخدادها به شیوه‌ای قابل تکرار و کیفیت محور را تضمین می‌کند.