شکار تهدیدهای سایبری چه منافعی به دنبال دارد؟

شکار تهدید منافع زیادی برای سازمان‌ها با هر اندازه‌ای به دنبال دارد. این منافع منحصر به شکار تهدیدهای سایبری است، زیرا این فرآیند تهدیدها را در حوزه‌هایی تشخیص می‌دهد که ممکن است خارج از گستره عملیات کنترل‌ها یا دستگاه‌های امنیت سایبری موجود باشد. این کار با استفاده از شکارچیان تهدید ماهری انجام می‌شود که ترکیبی از ابزارهای خودکار و تکنیک‌های بررسی دستی را بکار می‌گیرند. کنترل‌ها یا دستگاه‌های موجود می‌توانند شامل سیاست‌ها و رویه‌ها یا ابزارهای امنیتی خودکار مانند سیستم‌های تشخیص نفوذ شبکه یا فایروال‌ها باشند.

بطور خاص، شکار تهدیدهای سایبری مزایای زیر را به همراه دارد:
• تضمین اینکه کنترل‌های امنیت سایبری موجود در محافظت از سازمان در برابر نفوذ یا حملات مؤثر واقع می‌شوند.
• توصیه‌هایی برای بهبود کنترل‌های موجود امنیت سایبری یا معرفی کنترل‌های جدید بر اساس واقعیت‌های صریح که به پشتیبانی از هرگونه سرمایه‌گذاری از محل بودجه‌های امنیت سایبری کمک می‌کند.
• محافظت در برابر مهاجمان در هر قالب و شکلی اعم از بدافزارها، تهدیدات داخلی، بازیگران مخرب خاص، پیکربندی نامناسب یا طراحی ناامن. شکار تهدیدهای سایبری به خاطر قابلیت محافظت در برابر تهدیدات داخلی و نشت داده‌ها- از طریق شناسایی عدم انطباق با سیاست‌های امنیت سایبری که کارکنان باید به آنها پایبند باشند- فوق‌العاده مفید واقع می‌شود.
بدون کمک کارشناسی، هیچ سازمانی صرفنظر از اندازه و مقیاس، نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که در سیستم‌های آن بدافزاری وجود ندارد. برای ما که بررسی‌های استاندارد روی سیستم عامل‌ها، برنامه‌های کاربردی و شبکه و سرویس‌های ابری انجام می‌دهیم، عدم کشف شواهدی از بدافزار امری غیرمعمول است. وقتی بدانیم که چه چیزی را جستجو کنیم و ابزارها و روش‌های درستی برای شکار تهدیدها داشته باشیم، می‌توانیم با ایزوله‌سازی و از بین بردن تهدید، این نوع ریسک‌ها را کاهش دهیم. پس از تحلیل فورنسیک دیجیتال، می‌توانیم گزارش دقیقی از خسارت وارده ارائه کرده و مشتریان خود را در ارزیابی مناسب ریسک‌های شرایط موجود با توجه به همه واقعیت‌ها، کمک کنیم.